Metody pracy oraz sposoby wyznaczania i osiągania celów, czyli sekretna droga do sukcesu. Inwestycja w wiedzę spłaca się najlepiej!

Cel to praca, czyli droga do sukcesu!

Stare polskie przysłowie brzmi „Bez pracy, nie ma kołaczy”, niemieckie „Ohne Fleiss, kein Preis”. Brzmi różnie, ale sens jest jeden. Kto nie pracuje, niczego nie osiąga.

Wyznaczanie celów podstawą efektywnej pracy i sukcesu.

Każdy z nas ma jakiś większy cel w życiu. Nie każdy jednak potrafi go osiągnąć. Umiejętność wyznaczania sobie celów, jest ważnym czynnikiem sukcesu. Wszyscy powinniśmy je sobie wyznaczać. Najlepiej, jak zaczniemy od sporządzania pisemnych planów i terminów ich realizacji. Umiejętność taka jest niekiedy bardziej przydatna, niż długie lata nauki. Natomiast razem wzięte eliminują wszelkie ograniczenia.

Sukces to cele, dzięki którym osiągamy niezwykłe rzeczy. Wyznaczanie i skupianie się na nich, jest cechą wszystkich wybitnych ludzi. Każdy może się wśród nich znaleźć. Wystarczy wyznaczyć sobie jakiś i konsekwentnie do niego zmierzać. Wszyscy dążymy do czegoś, nie zdając sobie z tego sprawy. Oglądanie meczu piłkarskiego w telewizji, czytanie książki albo położenie się spać, to również cele, które z całą pewnością bez trudu osiągniemy. Ale czy o takie cele nam chodzi? Z całą pewnością nie. Chodzi nam o cele życiowe, o coś ekscytującego. Coś wielkiego i ważnego. O to, co da nam radość i korzyści przez dłuższy okres naszego życia.

Cele są nierozłączną częścią naszego życia. Dzięki nim możemy uwolnić potęgę naszego umysłu oraz energię niezbędną do ich realizacji. Dzięki nim, potrafimy zapanować nad swoim losem i czuć się mocniejszymi. Stajemy się bardziej kreatywni. Potrafimy tworzyć nowe pomysły. Stajemy się nieustępliwi i bardziej stanowczy. Jesteśmy świadomi, czego chcemy i dokąd zmierzamy!

W dążeniu do celu występują dwa mechanizmy. Są to sukces i porażka. Ten drugi dotyka nas częściej, gdyż cechą naturalną człowieka jest poruszanie się po najmniejszej linii oporu. Wybieramy nie to, co konieczne i trudne, lecz to, co łatwe i przyjemne. Strefa komfortu i łatwizny wyzwala automatycznie mechanizm porażki. Również brak jasno sprecyzowanego celu jest jej wynikiem.

Mechanizm sukcesu, podobnie jak porażki, wyzwalany jest automatycznie. Z chwilą, gdy włączymy nasze dążenia do celu, wyłączymy mechanizm porażki. Bywa, że długi czas niczego nie osiągamy, aż nagle ujrzymy jakiś cel lub wizję i w jedną chwilę możemy zmienić nasze życie. Cele uszczęśliwiają ludzi i rodzą liderów zmierzających do sukcesu. Budują poczucie dumy i własnej wartości, uczą szacunku i poszanowania od innych.

Według teorii Briana Tracy, wiele uczelni na całym świecie prowadziło badania dotyczące celów i planów na dalsze życie. Wyniki były zaskakujące! We wszystkich prawie badaniach wynikało, że nie więcej niż 3% absolwentów miało spisane cele. Po wielu latach stwierdzono, że te 3% absolwentów ze spisanymi celami, posiadało więcej pieniędzy niż pozostałych 97% łącznie. Wszystkie badania w tym zakresie, prowadzą do prawie identycznych wyników. Z analizy tej wynika jasno, że w życiu problemem nie jest realizacja celów, lecz ich wyznaczanie!

Dlaczego nie wyznaczamy sobie celów?

 1. Pierwszym powodem jest to, że nie zauważamy ich znaczenia w realizacji naszego potencjału.
 2. Drugim powodem jest brak wiedzy na temat „jak wyznaczać cele”.
 3. Trzecim jest lęk przed kompromitacją. Tu dobra rada! Nie mówimy nikomu o naszych celach, dokąd ich nie zrealizujemy! Nie będzie powodów do blamażu.
 4. Czwartym powodem jest lęk przed porażką. Ten najbardziej dokucza ludziom w dorosłym życiu. Ludzie panicznie boją się porażki. Rezygnują z dążenia do celu jeszcze przed podjęciem próby, albo zaraz po pierwszym niepowodzeniu. Nie rozumieją, że każda porażka jest nauką, która przybliża nas do sukcesu! W każdej dziedzinie, przed osiągnięciem sukcesu, stykamy się z mniejszymi lub większymi porażkami. Ludzie sukcesu nie myślą o porażkach, lecz o celach, które chcą osiągnąć!
Nie zapominajmy, że w naszym życiu, setki a nawet i tysiące razy, coś nam się nie udało. Mimo to, poniesione porażki jedynie nas doświadczyły i wzmocniły. Większość ludzi po wyznaczeniu nowego celu, rezygnuje jeszcze przed podjęciem próby jego osiągnięcia. To właśnie lęk przed porażką jest przyczyną tego, że w dorosłym życiu nie umiemy zrozumieć podstawowej prawdy. Porażki są potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Porażka jest nauką umożliwiającą nowy start. To nowa szansa na mądrzejsze zaczęcie od nowa! Trzeba myśleć tylko o sukcesie, a myśli o porażce wyrzucić z głowy! Nie należy zapominać, że odwrotnością porażki jest sukces. Ile prób zakończy się porażką, o tyle prób będziemy bliżej naszego sukcesu!

Sentencje wyznaczania celów.

 1. Pierwszą kwestią wyznaczającą cele jest „zmiana”. Towarzyszy nam ona przez całe niemal życie. Większość z nas boi się zmiany, gdyż nie zna jej przyszłego rezultatu. Przeraża nas to, że może być gorzej. Nad kierunkiem zmian możemy jednak zapanować, wyznaczając sobie cele, które doprowadzą nas do poprawy. Dzięki celom, zmiany mogą być dokonywane pod naszą kontrolą i być pozytywne.
 2. Drugą zasadą wyznaczania celów, jest nasza „dziedzina doskonałości”. Każdy z nas kryje w sobie jakąś zdolność. Są w niej ukryte cudowne umiejętności i naturalne talenty. Trzeba im pomóc się jedynie rozwinąć, by zacząć zbierać owoce naszej pracy.
 3. Następną zasadę nazywamy „kopalnią złota”. Nie musimy szukać złóż ze złotem, by stać się bogatym. Pieniądze leżą na ulicy, trzeba tylko wiedzieć, jak je podnieść. Nasze szanse są często tuż pod nosem.
 4. Czwartą zasadą osiągania celów jest ich „zgodność współdziałania”, a nie wykluczania się na wzajem. Powinniśmy wyznaczać sobie małe, ale realne cele, by po ich zrealizowaniu wyznaczać następne i coraz to większe.
 5. Piąta zasada, to „cele materialne i niematerialne”. Potrzebujemy czegoś dla samego siebie jak i świata zewnętrznego. Celów małych i łatwych, możliwych do zrealizowania w krótkim czasie, ale także trudnych i długoterminowych, na wiele lat.
 6. Szósta zasada dotyczy „równowagi”. Podczas realizacji swoich celów, należy bacznie uważać na zachowanie równowagi w trzech kategoriach.
  • Związanej z rodziną i sobą samym, czyli motywacja każdego ranka samego siebie dla celów związanych z rodziną.
  • Związanej ze sprawami materialnymi, co chcemy osiągnąć dla siebie i rodziny, jeśli chodzi o finanse.
  • Związane z rozwojem zawodowym i osobistym, czyli wypracowanie umiejętności i zdolności pokonywania wszelkich trudności w osiąganiu celów.
 7. Siódma zasada wyznaczania celów, dotyczy posiadania głównego i zarazem ostatecznego celu życiowego. Należy go znaleźć, by móc podporządkować mu wszystkie pozostałe.

Czy wiesz, jaki jest Twój ostateczny cel w życiu?

Przeprowadź test! Weź kawałek papieru i coś do pisania, może być długopis! Przeznacz na to jedynie 30 sekund! Użyj w tym celu techniki sporządzenia szybkiej listy! Gotów? Start!

Wypisz 3 najważniejsze cele Twojego życia!

W ten sposób Twoja podświadomość odrzuci wszystkie mniej ważne dla Ciebie cele, a pozostawi tylko te, które rzeczywiście są dla Ciebie najważniejsze. Zacznij już dziś od wyznaczenia sobie celu na następny miesiąc lub kwartał. Skoncentruj się i zacznij pracować, pamiętając o tym, że odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię!


Copyright © All rights reserved
Site design by praca-lr.com
Impressum