Perspektywiczny zarys pracy i świadomego planowania własnej kariery zawodowej jako samodzielny i niezależny partner LR.

Kariera

Bonusy ze sprzedaży produktów LR tzw. PW (PUNKTWERT), w przykładach, przeliczane są według wartości 1€ (bez VAT) = 2PW. Przeciętnie 1 € (bez MwSt.) = 1,8 PW. Usługi rachunkowe dla swoich partnerów służy firma LR. Każdy partner kupuje swoje produkty bezpośrednio w LR i otrzymuje przesyłką pocztową do domu. Premie miesięczne ze wszystkich sprzedaży obliczane są na podstawie bonusowej tabeli LR i niezwłocznie pryelane na konto partnera.

Progi premii miesięcznych uzależnione od obrotu partnera i jego grupy.


LR Polo

Junior Manager (14% próg bonusowy)
4.000 PW miesięczny obrót całej grupy, 250 PW własnego obrotu i 3 kwalifikacyjne linie bonusowe, albo 4.000 PW własnego obrotu. Roczny dochód do 5.000 €.

Manager (16% próg bonusowy)
8.000 PW miesięczny obrót całej grupy, 250 PW własnego obrotu i 4 kwalifikacyjne linie bonusowe, albo 8.000 PW własnego obrotu. Roczny dochód do 10.000 €.

Junior Teamleiter (21% próg bonusowy)
12.000 PW miesięczny obrót całej grupy, 250 PW własnego obrotu i 6 kwalifikacyjnych linii bonusowych. Roczny dochów do 25.000 €.

Teamleiter
3 kolejne miesiące 16.000 PW obrót całej grupy, 250 PW własnego obrotu i 8 kwalifikacyjnych linii, albo 1x21% linię z 4.000 PW reszty obrotu, albo 2x21% linie. Roczny dochód do 35.000 €.


LR Mercedes

Orgaleiter
6 kolejnych miesięcy 12 kwalifikacyjnych linii z 24.000 PW obrotu całej grupy, albo 1x21% linie z 12.000 PW resztą obrotu, albo 2x21% linie. Roczny dochód do 45.000 €.

Bronze-Orgaleiter
6 kolejnych miesięcy 12 kwalifikacyjnych linii w tym 2x21% linie + 12.000 PW reszta obrotów, albo 3x21% linie. Roczny dochów do 85.000 €.

Silber-Orgaleiter
6 kolejnych miesięcy 12 kwalifikacyjnych linii w tym 4x21% linie + 12.000 PW reszty obrotów, albo 5 i więcej 21% linii. Roczny dochód do 200.000 €.

Gold-Orgaleiter
6 kolejnych miesięcy 12 kwalifikacyjnych linii w tym 7x21% linie + 12.000 PW reszy obrotów, albo 8 i więcej 21% linii. Roczny dochód do 320.000 €.


LR Porsche

Platin-Orgaleiter
6 kolejnych miesięcy 12 kwalifikacyjnych linii w tym 10x21 liniii. Roczny dochód do 700.000 €.

Vice-Praesident
6 kolejnych miesięcy 12x21% linii w tym 1 Platin-Orgaleiter-linie, albo 3 Silber-Orgaleiter-linie, albo 12x21% linii + 1 Milion PW obrotu. Roczny dochód do 850.000 €.

Preasident
6 kolejnych miesięcy 12x21% linii w tym 2 Platin-Orgaleiter-linie, albo 12x21% linie + 2 Miliony PW rocznego obrotu. Roczny dochód do 1.200.000 €.

Sterne Praesident * do *****
6 kolejnych miesięcy

4 mio. PW oder 3 Platin-OL (*Praesident)
6 mio. PW oder 4 Platin-OL (**Praesident)
8 mio. PW oder 5 Platin-OL (***Praesident)
10 mio. PW oder 6 Platin-OL (****Praesident)
12 mio. PW oder 7 Platin-OL (*****Praesident)

przy 12x21% liniach. Dochód roczny bez granic.


Copyright © All rights reserved
Site design by praca-lr.com
Impressum